Algemene voorwaarden factuur voor ondernemers

Iedere ondernemer moet zijn btw-administratie bijhouden. Een belangrijk onderdeel van deze administratie, is de factuuradministratie. De belastingdienst stelt hier bepaalde eisen aan,de zogeheten factuurvereisten.

Factureren

Voor alle diensten en goederen die aan andere ondernemers geleverd worden, moet een factuur worden gemaakt. Over het algemeen hoeft er niet gefactureerd te worden als de afnemers zelf geen ondernemer zijn. Het versturen van facturen mag niet te lang worden uitgesteld. Nadat de diensten of goederen zijn geleverd, dient de factuur uiterlijk op de 15e dag van de daarop volgende maand verstuurd te worden. Daarnaast is het ook belangrijk dat alle facturen bewaard blijven.

Factuurvereisten door de belastingdienst

De belastingdienst stelt eisen aan de facturen van ondernemers. Deze eisen hebben vooral betrekking op de gegevens die op de factuur vermeld dienen te worden. Op een factuur moet in ieder geval staan:

Gegevens van de verstuurder
• Volledige naam
• Bedrijfsnaam of handelsnaam zoals geregistreerd bij de KvK
• Het KvK-nummer
• Het btw-nummer
• Het volledige adres van de onderneming. Alleen een postbusnummer is niet genoeg.

Gegevens van de afnemer
• Volledige naam
• Bedrijfsnaam of handelsnaam zoals geregistreerd bij de KvK
• Het volledige adres. Alleen een postbusnummer is niet genoeg.

Factuurgegevens
• Factuurdatum. Dit is de datum waarop de factuur is uitgereikt.
• Een uniek volgnummer
• Een omschrijving van de geleverde goederen of diensten.
• Het aantal goederen of diensten dat geleverd is/wordt
• De leverdatum van de goederen of diensten of de datum van de vooruitbetaling
• Het bedrag exclusief btw
• Het btw-tarief dat in rekening wordt gebracht
• Het btw bedrag

Vereenvoudigde factuur

In sommige situaties mag er gebruik gemaakt worden van een vereenvoudigde factuur. Bijvoorbeeld als het totale bedrag inclusief btw lager is dan €100 of wanneer de factuur een wijziging is van een reeds bestaande factuur. Op een vereenvoudigde factuur dienen in ieder geval de volgende gegevens te staan:
• De datum waarop de factuur is uitgereikt
• De naam en adresgegevens van de leverende partij
• Welke goederen of diensten er geleverd zijn
• De btw
• Een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur, indien het om een wijziging van een factuur gaat

algemene voorwaarden factuur

Per post of digitaal?

Facturen kunnen zowel op papier, als digitaal verstuurd worden. Voor digitale facturen geldt één extra voorwaarde: de afnemer moet akkoord gaan met het digitaal factureren.

Bron: de belastingdienst