Voldoen aan het urencriterium

ZZP’ers dienen te voldoen aan het urencriterium, om in aanmerking te komen voor de Zelfstandigenaftrek. Het is een eis die de Belastingdienst stelt, om er zeker van te zijn dat alleen echter ondernemers daar gebruik van kunnen maken.

Het urencriterium bedraagt 1.225 uur per jaar. Dat zijn de uren die je minimaal dient te besteden aan je bedrijf. Dat is een kleine 60% van de 2.080 uur die er op basis van 40 uur per week en 52 weken in een jaar zitten. De overige uren mag een zelfstandige besteden aan de eigen onderneming. En het lukt niet iedere zelfstandige om wekelijks 40 uur betaald te werken. Om die reden gaat het om 1.225 uur voor het urencriterium. Het komt er in de praktijk op neer dat zelfstandigen wekelijks minimaal 24 uur aan hun onderneming dienen te werken.

Tip: ook niet-betaalde uren van ZZP’ers kunnen meetellen voor het urencriterium. Het is dan wel belangrijk dat die uren aantoonbaar aan de onderneming zijn besteed, bijvoorbeeld voor acquisitie of om de website up-to-date te houden.

urencriterium

Het urencriterium is voor zelfstandigen belangrijk. Als je daaraan voldoet kom je in aanmerking voor de Zelfstandigenaftrek. Die bedraagt in 2017 €7.280, net als in de jaren hiervoor. Vroeger ging het om een bedrag op basis van de omzet, inmiddels is er al een aantal jaren sprake van een vast bedrag. Dit bedrag mag de zelfstandige in mindering brengen op de winst, om uit te komen op het saldo belastbare winst.

In de praktijk slagen ZZP’ers die voldoen aan het urencriterium en de Zelfstandigenaftrek mogen toepassen erin om zo’n €3.000 belasting te besparen. Dat is een forse besparing, die er voor de zelfstandige voor zorgt dat het financieel en fiscaal aantrekkelijk wordt om te gaan ondernemen.

Zelfstandigenaftrek en Startersaftrek: wat zijn dat?

Naast de Zelfstandigenaftrek kennen we ook de Startersaftrek. Het is belangrijk om die twee goed uit elkaar te houden. We zetten de beide aftrekposten op een rij:

  • Zelfstandigenaftrek
    Beschikbaar voor alle zelfstandig ondernemers die voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar aan de eigen onderneming. Het is sinds 2014 een bedrag van €7.280, om in minder te brengen op de winst.
  • Startersaftrek
    Beschikbaar voor startende zelfstandig ondernemers. Zelfstandigen mogen de aftrek maximaal 3x toepassen gedurende de eerste 5 jaar. Ze kunnen daarmee rekenen op €2.123 extra aftrek.

Let op: zelfstandigen die gebruik willen maken van de Startersaftrek moeten in de afgelopen 5 jaar minimaal één jaar geen ondernemer zijn geweest. Bovendien mogen ze in die periode de aftrek niet vaker dan 2x hebben toegepast.

Zelfstandigenaftrek: voldoen aan het urencriterium

Om gebruik te kunnen maken van de Zelfstandigenaftrek is het belangrijk om netjes aan het urencriterium te voldoen. Dat lukt door een urenregistratie  bij te houden, die de Belastingdienst goed kan controleren. De software voor online urenregistratie is daarvoor over het algemeen het best geschikt. Die maakt het mogelijk om zowel op kantoor, thuis als onderweg de gewerkte uren bij te houden. Op een PC, Mac, tablet of zelfs een smartphone.